keskiviikko 20. joulukuuta 2017

Strategiaa ja suuntia tulevaan


Tavastiassa strategia uudistetaan neljän vuoden välein, kun saadaan valtuustokauden alkamisen myötä kuntayhtymälle uudet päättäjät. Tämä syksy on ollut aikaa, jona on päästy strategiatyön osana valmistelemaan yhtymähallitukselle ja sen myötä yhtymäkokoukselle linjauksia myös sitä, mitä ja miten monikulttuurisuusasioissa tulevina vuosina edistetään.

On hienoa saada koota yhteen ja näkyväksi tehtyä, peilata nykytilannetta siihen, millaisia tavoitteita asetettiin neljä vuotta aiemmin. Moni asia on muuttunut paljon, monessa asiassa on ylitetty tavoitteet. Ei osattu ennakoida sitä, miten suurta maahanmuuttajien määrän kasvu opiskelijoissa onkaan. Koulutustarpeisiin on pystytty vastaamaan. Välillä vähän venyen, mutta onnistuneesti. 

Kymmenen vuotta sitten muuta kuin suomea äidinkielenä puhuvia oli Ammattiopisto Tavastiassa kaksi prosenttia, viisi vuotta sitten kuusi prosenttia ja nyt jo 15 prosenttia opiskelijoista. Tämän onnistuminen on vaatinut tahtoa, työtä ja tekemistä hyvin monelta - ennen kaikkea hyvää johtamista. Tehty työ näkyy myös siinä, että nyt kotouttamisen parissa työskennellään kuntayhtymässä jo 43 henkilötyövuoden resurssilla. Kehittämistyötä on arvostettu ja uudelle on annettu tilaa. Toiminta kasvaa vääjäämättä, maailma muuttuu. On ollut viisasta niin maahanmuuttajien kuin työelämän tarpeidenkin näkökulmasta vastata koulutustarpeisiin nopeasti. Ollaan valmiita siihen, että globalisaation myötä muuttoliike kasvaa ja koulutuksen merkitys on suuri siinä, että uudet tulijat kiinnittyvät seutukunnalle.

Monikulttuurisuusohjelmaa valmistellessa on ollut hienoa huomata johdon eri toimijoiden vahva sitoutuminen asian edistämiseen. Keskustelut olivat hyviä, linjaukset yhteisiä. Ohjelmasta tuli vahva. Sen toteuttamiseen on yhteinen tahto ja sitoutuminen. Näin on hyvä tehdä jatkossa työtä sovittujen tavoitteiden edistämiseksi.

Erityisen iloinen olen siitä, että Tavastian arvoissakin monikulttuurisuus näkyy ja liittyy nimenomaan kumppanuuteen. Maahanmuuttajatyö on kumppanuutta parhaimmillaan, verkosto ja yhdessä tekeminen on tärkeää. Monikulttuurisessa työssä on opittu toimimaan yli hallintosektorien ja organisaatiorakenteiden yksilö edellä.

Kehittämistyön helmiä on se, kun hankkeista nostetaan kehittämiskohtia ohjelmatason tavoitteiksi, sitoudutaan tuloskortissa kehittämään niitä, hankkeistetaan tarvittaessa kehittämistä ja taas löydetään hankkeissa uusia kohtia, joissa voidaan toimia aiempaa paremmin ja saadaan uusia tavoitteita. Näin hankkeiden työ sekä kehittäminen ovat vahvasti sidoksissa perustoimintaan ja niille on organisaatiossa tuki. Työ etenee ja siihen on sitouduttu. Moni Hyvä alku Hämeessä -hankkeen työssä esiin noussut asia pääsi ensi vuoden tuloskortin tavoitteisiin.

Tavastian strategian ja monikulttuurisuusohjelman löydät täältä: https://www.kktavastia.fi/strategia/

Kiitos kuluneesta vuodesta työkaverit niin omassa organisaatiossa kuin muuallakin. On ollut kiva saada tehdä töitä, onnistua ja oppia yhdessä.
Ensi vuonna jatketaan.

Hyvän ja rauhaisin joulun ajan toivotuksin,

Tiina

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti