tiistai 19. joulukuuta 2017

Hyvää alkua ja mainiota vuoden loppua


Hyvä alku Hämeessä ESR-hanke toimii aktiivisesti ja tuloksiakin alkaa valmistua. Syksy on ollut kiireinen, blogin päivittäminen on jäänyt turhan vähiin. Taas on hyvä aika ajatella ääneen!
Menossa hankkeessa on mallinnus, juurruttaminen ja toimintojen saamisen varmistaminen osaksi tulevaa palvelurakennetta. Ei ole muuten ihan yksinkertaista, kun kotouttamisen rakenteet muuttuvat vahvasti. Nyt arvioidaan ja palaute on tärkeää.

Hankkeen toimiajalle haettiin jatkoa ja saatiinkin rahoittajalta jatkoaika niin, että vielä keväällä 2018 ehditään tehdä mallinnusta ja juurrutusta sekä levittää opittua ja tuotettua.

Suomen kielen materiaaleja kokeiltavana

Hankkeessa on tuotettu materiaalia suomen kielen opetuksen tueksi sekä vapaaehtoisille ohjaajille että opettajille.  Sähköisen materiaalin lisäksi sivustolla
www.osaansuomea.fi löytyy myös tulostettavia tehtävävihkoja. Toivomme, että mahdollisimman moni käyttäisi materiaalia ja antaisi kehittämisehdotuksia ja palautetta osoitteeseen: juha.makirinta@kktavastia.fi. Materiaaleja on esitelty lähinnä hanketoimijoiden verkostoissa ja niitä levitetään edelleen. Materiaalien tuottaminen yhdessä ja käyttäminen eri koulutuksissa kiinnostavat eri oppilaitosten ja koulutusten suomen kielen opettajia. Synergia ja yhteistyö ovat hienoja asioita, näihin hanke pyrkii.

Henkilöstölle koulutuksia

Hanke järjestää lähinnä hankeorganisaatioiden henkilöstölle koulutuksia maahanmuuttajuuteen ja kotoutumiseen liittyen. Syksyllä toteutui mm. Selkokielisen viestinnän koulutus. Tästä osiosta lisätietoja antaa Katja Maetoloa. Katja kehittää myös työpaikalla tapahtuvan suomen kielen oppimisen malleja ja kokeilee niitä. Työpaikalla tapahtuvaa kotouttamista pyritään juurruttamaan mm. työkokeilu- ja ammatillisen koulutuksen prosesseihin.

Henkilöstön kouluttaminen ja prosessien kehittäminen nivottiin yhteen Inkalan kehittämispäivässä, jossa eri oppilaitosten suomen kielen opettajien kesken mietittiin mm. uutta kielitaidon varmistamisen prosessia nivelvaiheeseen kotoutumiskoulutuksesta, valmistavista koulutuksista ja aikuisten perusopetuksesta ammatillisiin opintoihin siirryttäessä.


Tietoa yhteiskunnasta monella kielellä

Hankkeessa järjestettiin syksyllä Hämeen Setlementin osiossa omakielisiä somaliksi, arabiaksi, dariksi/persiaksi ja englanniksi tulkattuja yhteiskuntainfoja maahanmuuttajille. Teemat valittiin niin, että saatava oikea tieto Kelan ja kaupungin etuuksista, rahan käytöstä ja velkaantumisesta, työnhausta, asumisesta ja perheen asioista hyödyttää kotoutujan arjen sujumista. Infot järjestettiin iltaisin Kumppanuustalolla. Palaute on ollut hyvää ja osallistujia runsaasti. Toiminnalle on tarve ja sille etsitään jatkoa hankkeen päättyessä. Lisätietoja antaa Tarja Helanen, tarja.helanen@hameensetlementti.fi.

Paavo Pilotti monen toimijan yhteistyönä

Hämeenlinnan kaupungin osiossa painopiste on Paavo Pilotti- kurssissa. Kurssi auttaa vasta kuntaan muuttaneita uuteen, aktiiviseen alkuun jo heidän odottaessa kotoutumiskoulutukseen siirtymistä. Kurssi palvelee erinomaisesti myös palveluiden välissä olevia, ylläpitäen opittua suomen kieltä ja opiskelumotivaatiota, sekä kotoutumiskoulutuksesta pudonneita. Ketään ei jätetä tyhjän päälle vaan otetaan osaksi yhteiskuntaa. Kurssi toteutetaan kolmen kuukauden jaksoissa ja viimeinen hankkeen ryhmä aloittaa vuoden alussa. Ohjaus kurssille tapahtuu sosiaalityöntekijän kautta ja uusia opiskelijoita mahtuu mukaan.

Paavo -pilotti sisältää mm. suomen kieltä, tieto- ja viestintätekniikan alkeita, erilaisia ryhmätoimintoja, työelämävalmennusta ja yhteiskuntatietoa tulkattuna omalle äidinkielelle. Suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin tutustutaan myös luokkahuoneen ulkopuolella. Paavo Pilottia kehittää ja toteuttaa Eevaleena Taala, eevaleena.taala@hameenlinna.fi. Menossa ovat monen tahon neuvottelut siitä, miten ja mihin kiitelty Paavo juurtuu hankkeen päättyessä. Tehdään työtä sen eteen, että Pilotin kokemukset otetaan huomioon uusissa maakuntavalmistelun projekteissa ja kotoutumisen palveluissa. 

Taas on opittu ja etsitty viisautta

Taas syksyllä ollaan osallistuttu moniin koulutuksiin ja tehty opintomatkoja. Haagin Kansainvälisen Metropolis-konferenssin satona saatiin mm. malleja maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemiseen Australista sekä Kanadan yhteisöllistä kotoutumisen tuen rakennetta. Wienissä opittiin mm. oppisopimusasioita sekä erilaisia tapoja järjestää koulutusta ja kotouttamista, Wienissä hämmentävää on hyvin pieni työttömyys samaan aikaan kun maahanmuuttajien osuus väestöstä on suuri.

Alkua alkaa olla koossa


Hankkeessa hienointa on se, että eri sektorien ja hallinnonalojen yhteistyö toimii kotouttamisessa. Verkosto ja palvelujärjestelmä toimii niin hyvin, että alueella on työttöminä työnhakijoina kotoutujia hyvin vähän. Katveita ja päällekkäisyyksiä löytyy edelleen, tehdään niiden parantamiseksi työtä. Tätä viestiä on mukava viedä Hämeestä valtakunnalliseen verkostoon. Tällä yhteistyöllä ja toimijoiden osaamisella ollaan meillä Hämeessä jo melko valmiita maakunta- ja soteuudistuksiin kotouttamisessa. Hankkeiden valtakunnallinen alkuvaiheen kotouttamisen malli julkistetaan 17.1. Kotona Suomessa -seminaarissa. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti