maanantai 25. huhtikuuta 2016

Hyvä alku etenee!

Hyvässä alussa ollaan

Hyvä alku Hämeessä ESR on päässyt hyvään alkuun. Hankkeessa ovat maalis-huhtikuussa aloittaneet kaikki toimijat niin Vanajaveden Opistosta, Ammattiopisto Tavastiasta, Hämeenlinnan kaupungilta, Luetaan yhdessä -verkostosta kuin Hämeen Setlementistäkin. Olemme päässeet kiinni tekemisen makuun. Osaavaa innostunutta väkeä on kotouttamisen palvelurakennetta kehittämässä. Hallinnollista työtä on ollut paljon, nyt on jo ohjausryhmäkin kokoontunut ja projektitiimi aloittanut työnsä. Muiden Kotona Suomessa -pilottihankkeiden kanssa on tavattu ja yhteistä tekemistä riittää.

Kevään aikana on verkostoiduttu ja etsitty keinoja vastata kesän ja syksyn aikana tulossa olevaan uusien hämeenlinnalaisten määrän suureen kasvuun. Hämeenlinnassa varaudutaan 500-1000 turvapaikanhakijan muuttamiseen kuntaan, kun päätökset oleskeluluvista on elokuun loppuun mennessä käsitelty. On ollut kiinnostavaa vierailla vastaanottokeskuksissa, alaikäisyksiköissä ja hätämajoitusyksiköissä, hienoa on toimijoiden tahtotila poluttaa ihmisiä eteenpäin ja löytää ihan uusia kotoutumisen rakenteita tilanteessa, jossa ei ole aiemmin oltu.


Koulutus muuttuu ja uusia malleja syntyy vauhdilla


Kevään aikana on koulutuksen rintamalla kehitetty tapoja kouluttaa ja kotouttaa tulijat laadukkaasti, vaikka käytettävissä olevat resurssit eivät lisäänny määrien kasvun tahdissa. Kehittämistyötä tehdään niin kotoutumiskoulutuksen uusien mallien, ammatillisen koulutuksen uudistamisen kuin aikuisten perusopetuksen rakenteidenkin parissa.
Hyvää on ministeriötasolle ulottuva rohkeus etsiä uusia rakenteita ja tapoja toimia sekä valmius kuunnella kentän näkemyksiä siitä, miten on järkevintä kotouttaminen ja kouluttaminen järjestää. Olemme päässeet kertomaan ajatuksia ja ideoita niin OKM:lle, TEM:lle, OPH:lle kuin paikalliselle Hämeen ELY-keskuksellekin. Toivottavasti mahdollisimman monelle saadaan varmistettua koulutuspaikka syksyllä. Koulutuskuntayhtymä Tavastian oppilaitoksissa haaste on otettu vastaan yhteiskuntavastuun hengessä, nyt pyritään ennakoimaan mahdollsimman oikein tarvittavien opiskelupaikkojen määrä. Työllä on merkitys.


Prosessit näkyviksi - yhteistyötä ja uusia toimijoita tarvitaan


Kotouttamisen prosesseja ja palveluketjuja on jo saatu näkyviksi, samalla on löydetty kohtia, joissa meidän on mahdollista tehostaa toimintaa, poistaa eri organisaatioiden toimintojen päällekkäisyyksiä ja nopeuttaa kotoutumisprosessia. Näitä työstetään hyvässä yhteistyössä eteenpäin.

Kevään iloinen yllätys järjestötoimintaan ohjaamisen saralla on ollut kotouttamistyössä uusien toimijoden aktivoituminen. Monella yhdistyksellä on tahtoa olla mukana kotouttamisessa varteenotettavina toimijoina. Samoin vapaaehtoisten innostus ja halu olla mukana tukemassa kotoutumista ilahduttaa. Nyt on yhdistyksillä tärkeä rooli kanavoida vapaaehtoisten into kotouttamistyöhön.

Verkostoyhteistyö kantaa, niin järjestöjen kuin työelämänkin kanssa

Alkuvaiheen koulutuksen kehittämisessä vapaaehtoisten kanssa on edetty suunnittelemalla materiaaleja ja menetelmiä, onpa joitain harjoituksia jo kokeiltukin. Ideana on saada nopeasti käytännön arjessa tarvittavaa kommunikatiivista kielitaitoa yhdessä aktiivisina toimijoina oppien. Vapaaehtoisten vetämissä ryhmissä on suomea oppimassa enimmillään 30-40 maahanmuuttajan ryhmiä, joissa toimii kymmenkunta sitoutunutta vapaaehtoista. Järjestöjen merkitys kotouttamistyössä kasvaa entistäkin suuremmaksi, kun tulijoiden määrät realisoituvat.

Työelämän ja kotoutujien kohtaamista on edistetty mm. Kasva ja kansainvälisty -vientiyrittäjätapaamisessa, yhteistyöpalaverissa työllistymistoimiojoiden kanssa sekä olemalla yhteydessä työnantajiin, jotka työllistävät paljon maahanmuuttajia. Pian päästään kokeilemaan erilaisia tapoja oppia ja opettaa suomea työelämässä monimuotoisesti työpaikan kanssa yhteistyössä.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti