perjantai 8. tammikuuta 2016

Hyvää alkua Hämeessä


Vuoden alkaessa aloitin projektipäällikkönä uudessa Hyvä alku Hämeessä (ESR) -hankkeessa. Ensimmäiset päivät ovat menneet ESR-hallinnon opiskeluun ja työtehtävien aikatauluttamiseen.

Hanketta rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto, Uudenmaan Ely-keskus, Hämeenlinnan kaupunki ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Hanke alkoi vuoden 2016 alussa ja jatkuu tammikuun 2018 loppuun asti. Hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä Tavastia, osatoteuttajina ovat Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan seudun Setlementti ry. ja Suomen Akateemisten Naisten liiton Luetaan yhdessä -verkosto. Projektissa on toimijoita kaikista organisaatioista, seitsemän henkilön voimin työtä tehdään tulevat kaksi vuotta - osin toimijoiden rekrytoinnit ovat vielä menossa. Tavastian osalta minun ja projektisihteerin lisäksi toimivat projektisuunnittelijat Ammattiopisto Tavastiasta ja Vanajaveden Opistosta.

Mitä tavoitellaan?


Hankkeen tavoite on kehittää toimiva alueellinen palvelumalli, jossa kotoutumisen alkuvaiheessa olevat maahanmuuttajat saavat palveluja joustavasti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Hankkeessa kuvataan kotoutumisen alkuvaiheen prosessit ja palveluketjut alueen eri kotoutumisesta vastuussa oleville toimijoille. Samalla vähennetään eri organisaatioiden mahdollisesti päällekkäisiä toimintoja. Kotoutumistyö tehostuu ja sen laatu paranee, kun palveluketjut toimivat koordinoidusti. Kotoutumisen tehostuminen vahvistaa maahanmuuttajien siirtymistä työmarkkinoille ja heidän kiinnittymistään alueelle. Tehdään prosessi- ja verkostotyötä, vahvistetaan toimijoiden monikulttuurisuusosaamista koulutuksin ja mentoroinnein sekä kehitetään uusia kotoutumiskoulutusmalleja mm. työpaikoille suoraan työelämään tuleville ja vapaaehtoistyön avulla.

Mitä syntyy?


Hankkeen tuloksena syntyy kuntien, työhallinnon, koulutusorganisaatioiden, kolmannen sektorin ja maahanmuuttajien itsensä kehittämä alkuvaiheen kotoutumisen toimintamalli. Mallissa palvelujärjestelmän katvealueet ja päällekkäisyydet on poistettu, kotoutumisprosessin vastuut ja työnjaot ovat selkeät ja viestintä organisaatioiden välillä toimii tehokkaasti. Maahanmuuttajat toimivat aktiivisina kansalaisina ja omien palvelujensa kehittäjinä sekä tukevat toisiaan vapaaehtoistyön verkostoissa. Työelämä tunnistaa maahanmuuttajat kansainvälistymisen ja kasvun resurssina.

Kertoilen tässä blogissa hankkeesta ja sen etenemisestä tarkemmin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti