torstai 17. joulukuuta 2015

Luva-koulutus alkoi syksyllä Hämeenlinnan lyseon lukiossa


Tänä syksynä Lyseolla alkoi maahanmuuttajille ja vieraskielisille suunnattu lukiokoulutukseen valmentava koulutus Luva. Koulutuksen tavoite on valmentaa maahanmuuttajia niin, että lukuvuoden mittaisen koulutuksen jälkeen lukio-opinnot sujuvat suomen kielen taidon ja opiskeluvalmiuksien parannuttua. Kuntayhtymän lukioissa on opiskellut vuosittain noin 35 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa ja Luvan myötä toivottavasti useampi ohjautuisi lukiopolulle. Luva-koulutuksessa aloitti syksyllä 11 opiskelijaa, joista 10 jatkaa innolla opintojaan. Opiskelusta suuri osa on suomi toisena kielenä -opintoja, lisäksi opiskellaan mm. englantia, matematiikkaa sekä reaaliaineiden valmiuksia. Opiskelu ohjaa lukion työskentelytapoihin ja suomalaiseen opiskelukulttuuriin. Opettaja ja opiskelijat ovat Luvasta innostuneita, paljon työtä opinnot teettävät. Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioissa vieraskielisten määrä on ollut hieman valtakunnallista keskiarvoa suurempi aiemminkin, mutta upeaa on, jos yhä useampi päätyy lukioon ja korkeakouluihin. Maahanmuuttajia tarvitaan yhteiskunnan kaikissa tehtävissä.

Luva-Tava yhteistyön rakentajana ja kehittämisen keinona


Luva-koulutusta valmisteltiin Opetushallituksen rahoittamassa Luva-Tava-hankkeessa. Hankkeen kiinnostavin asia oli löytää synergiaa siitä, että meillä on samassa kuntayhtymässä niin lukiot, ammatillinen koulutus kuin aikuisten maahanmuuttajien perusopetuskin. Ihan yksinkertaista yhteistyö  ei ole, kun oppilaitoksissa on erilaiset jaksojaot, oppituntirakenne, virkaehdot ja välimatkaakin pari kilometriä. Paljon hyvää yhteistyötä Luva-koulutuksen toteuttamiseen löydettiin: Luva-ryhmä on opiskellut osin Lyseon lisäksi ammattiopistolla, opettajaksi siirtyi ammattiopistolta aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen opettaja, opiskelijat ovat osallistuneet ammattiopistolla opetukseen ja suorittaneet henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti lukio-opintojen ohessa aikuisten perusopetuksen kursseja. Yhteistyössä tahto ratkaisee. Yhteistyö yli oppilaitosrajojen hyödyttää kaikkia, ennen muuta opiskelijaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti